Svend Wiig Hansen - WORKS ON PAPER, 4 March - 16 April 2005

Udstillingen ’Papirarbejder’ reintroducerer en af de betydeligste skikkelser i moderne dansk kunsthistorie, og sætter fokus på kroppens dobbelte natur som klassisk motiv.
Svend Wiig Hansen var gennem hele sit liv optaget af kærligheden og kampen mellem mennesker. Som barn af mellemkrigsårene, besættelsen og siden opblomstringen i skyggen af den kolde krig, var han særdeles påvirket af menneskets destruktive sider. Kroppen blev for Wiig Hansen udtryk for det moderne menneskes angst. Hans figurer er tunge, kraftfulde gestalter, der synes latent fanget i et konfliktfyldt favntag med verden. Værkernes bølgen mellem form og opløsning, orden og kaos spejler efterkrigstidens mareridt under den pæne overflade - og ophavsmandens eget, stridbare sind. Adskilt fra hverandre af kunstnerens robuste kontur, er kroppene billeder på menneskets grundlæggende ensomhed.

At kroppen yderligere er billede på tidens moralske tand måtte Svend Wiig Hansen sande mere end én gang. Under påvirkning af 1950's 'primitivisme', der satte metaforisk lighedstegn mellem kvindekroppen og jordens organiske former, fik Wiig Hansen gentagne gange skabt forargelse. Allerede i 1953 opnåede den skandaleombruste skulptur 'Moder Jord', takket være sine veleksponerede genitalier, at blive fjernet fra Århus Rådhus på personlig foranledning af borgmesteren. Senere, som repræsentant for Danmark på Venedig Biennalen i 1964, måtte Wiig Hansen ligefrem se hele biennalen bandlyst af paven som resultat af hans vovede kultegninger.

Med udstillingen 'Papirarbejder' ønsker vi at præsentere et bredt publikum for Wiig Hansen som tegner, et medium der om noget demonstrerer dybden, alsidigheden og ekspressiviteten i kunstnerens produktion. De udstillede værker er hovedsagligt fra begyndelsen af 1990'e, en periode hvor Wiig Hansen var på højden - men også ved den alt for tidlige afslutning på sit rige, kunstneriske liv.